In his book Tour of Ireland, published in 1817, John Gough gave details of his tour of Ireland in 1813 and 1814 and his comment on Waterford City was that “The view of Waterford is…very handsome”. He was standing on the Ferrybank side of the river looking towards the City and, it is no surprise that aspects of this view have changed in the intervening years.


What can be surprising is just how quickly the City can and has changed. This exhibition has been prepared to illustrate some of the changes in the City and to demonstrate the value in documenting these changes. In 2014 Terry Murphy undertook a project, which was grant aided by an Arts Grant from Waterford City Council, to provide a photographic record of the City. This ambitious project provides a photograph of every building within the metropolitan area.  The City Archive holds a number of photographs taken on behalf of Waterford City Council to document works, such as new house building projects being undertaken. The photographs were taken by local photographers, such as Olaf Deevy, Jack Barry and Terry Murphy or by Council staff.  This exhibition is a display of a selection of the images from the Archive, chosen to contrast with the images taken by Terry Murphy in 2014.


The images chosen demonstrate some of the changes that have occurred in the Waterford landscape, showing streets and people that are no longer to be found. The photographs that have survived, often by chance and now with Terry Murphy’s 2014 project, by design, provide a valuable record of Waterford in all its views…handsome or otherwise.

Rinne John Gough cur síos ar thuras a rinne sé in Éirinn in 1813 agus 1814 sa leabhar Tour of Ireland, a foilsíodh in 1817, agus dúirt sé an méid seo a leanas faoi chathair Phort Láirge: “The view of Waterford is…very handsome”. Bhí sé ina sheasamh ar thaobh Phort an Chalaidh ag féachaint trasna ar an gcathair, agus níl aon aontas go bhfuil athruithe tar éis teacht ar an radharc seo thar na blianta ó shoin.


An rud a chuireann ionadh ar dhaoine ná cé chomh tapaidh is a tháinig na hathruithe ar an gCathair. Léiríonn an taispeántas seo cuid des na hathruithe atá tar éis teacht ar an gCathair agus léiríonn sé an tábhacht a bhaineann leis na hathruithe seo a dhoiciméadú. In 2014, thosaigh Terry Murphy ar thionscadal nua, le Deontas Ealaín ó Chomhairle Cathrach Phort Láirge, chun taifead griangrafadóireachta den gCathair a chruthú. Cuireann an tionscadal uaillmhianach seo grianghraf ar fáil de gach aon fhoirgneamh sa chathair. Tá roinnt ghrianghraif i gCartlann na Cathrach, a tógadh ar son Chomhairle Cathrach Phort Láirge, chun taifead a dhéanamh ar oibreacha cosúil le tionscadail tógáil tithe nua. Thóg grianghrafadóirí áitiúla na grianghraif seo, daoine ar nós Olaf Deevy, Jack Barry agus Terry Murphy nó foireann na Comhairle.  Séard atá sa taispeántas seo ná rogha beag des na grianghraif atá sa Chartlann, agus iad roghnaithe chun dul i gcodarsnacht leis na grianghraif a thóg Terry Murphy in 2014.


Taispeáineann na híomhánna cuid des na hathruithe atá tárlaithe i bPort Láirge, ag taispeáint sráideanna agus daoine atá imithe uainn anois. Is taifead luachmhar iad na grianghraif atá fós againn, go minic trí sheans, agus anois d’aonghnó leis na grianghraif ó thionscadal 2014 Terry Murphy, de Phort Láirge i ngach aon slí…na radharcanna ar fad, bíodh siad dathúil nó a mhalairt.

Redmond Bridge 1912

redmond bridge c1.220

Redmond Bridge under construction showing the lifted panels October 1912. Photograph by D. Croker

Rice Bridge c.1984

rice bridge c1.228

Rice Bridge under construction 1984 showing work on north bank of the river with Redmond Bridge to the left. Photographer unknown

Rice Bridge c.1984

rice bridge c1.229

Rice Bridge under construction c. 1984 with Jury's Hotel in the background. Photograph by J. Barry

The Mall, c. 1960s

eamonn develera c1.241

Eamonn de Valera being greeted by Mayor Fad Brown on The Mall in mid 1960s. Photograph by O. Deevy

Ballytruckle 1987

ballytruckle c1.240

Ballytruckle 1987. Photographer unknown marked "Office of City Manager and Town Clerk 4th August 1987"

Barrett's Place 1984

barretts place c1.14

View of cottages being demolished on corner of Lower Yellow Road and Doyle Street. Photograph by J. Barry

Castle Street 1984

Castle St C1-59

Castle Street Terrace 1984 showing work in progress. Photograph by J. Barry

Lisduggan c.1960s

fad brown c1.301

Official opening of Lisduggan Housng Estate by Minister Kevin Boland TD. Photograph by J. Barry

Lisduggan 2014

_DSC4555 Lisduggan Housing Estate

Lisduggan Housing Estate 2014. Photograph by T. Murphy

Abbatoir c.1960s

abattoir c1.20

City Abbatoir, Morrisson's Street c.1960s. Photograph by J. Barry